Dobermann Pedigrees
GINA V.D. WEYERMÜHLE
DZB100302
12.05.1987
female
colour: black
breeder: M. & N. Schmitz, Germany
© Dobermann Pedigrees - Finland
BORIS V.D. WEYERMÜHLE
DZB96350
 AKIM V. VACIWEBA
NHSB1010815
YAGO V.ELLENDONK
DZB84475
 SATAN V. ELLENDONK
DZB82022
 VESTA V. ELLENDONK
DZB82531
 RAQUINAS X'WEBBY
LOSH340307
NHSB895009
 LEX V. BEELEN
DZB83641
 GINA V. HAGENSTERN
DZB82775
 ALFA V.D. WEYERMÜHLE
DZB93737
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
 JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 PALMA V. ELLENDONK
DZB 81331
 CONA V. NIEDERKASSEL
DZB88722
 SATAN V. ELLENDONK
DZB 82022
 BLANKA V.D. AU
DZB82631
 ANOUK V.D. WEYERMÜHLE
DZB93736
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
 JAGO V. BEELEN
DZB83381
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
 PALMA V. ELLENDONK
DZB81331
 MIKO V. FÜRSTENFELD
DZB78340
IRIS V. ELLENDONK
DZB79034
 CONA V. NIEDERKASSEL
DZB88722
 SATAN V. ELLENDONK
DZB 82022
 GERO V. ELLENDONK
DZB78108
 AFRA V. HOHENSTAUFEN
DZB80145
 BLANKA V.D. AU
DZB82631
 RALF V. FORELL
DZB79039
 ASTA V. FISCHWEILER
DZB80523
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009