Dobermann Pedigrees
HELMA II V. WARTENBERG
DZB3040
15.10.1908
Female
 Colour: Black
Breeder: R. Eckardt-Eisenach, Germany
A / K © Dobermann Pedigrees - Finland
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
 PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
 GREIF V. GRÖNLAND
DZB2
ZB184
(13.6.1898)
 LUX V. GRÖNLAND
(1896)
 TILLY I V. GRÖNLAND
(1896)
 LADY V. ILM-ATHEN
 BOSCO V. HEUSDORF
 ADDA V. APOLDA
 BETTY V. ILM-ATHEN
 GREIF V. GRÖNLAND
DZB2
ZB184
(13.6.1898)
 LUX
(1896)
 TILLY I V. GRÖNLAND
(1896)
 DINA V. THÜRINGEN
Not reg.
 JUNKER SLENZ V. THÜRINGEN
 DINA V. BERLSTEDT
 TOSKA V. WARTENBERG
Not Reg.
(2104 N)
 TELL V. KIRCHWEYHE
Not Reg.
BELLI V. HESSEN
DZB31
GRAF BELLING V. GRÖNLAND
GRAF BELLING V. THÜRINGEN
NZDB 1
(1898)
 GERHILDE V. THÜRINGEN
 LADY V. CALENBERG
(BLACK)
 MANCHESTER TERRIER ?
 MANCHESTER TERRIER ?
 HERTHA V. GRÖNLAND
Not Reg.
 RITTER KUNO V. GRÖNLAND
Not Reg.
 **?**
 **?**
 LOTTE V. GRÖNLAND
Not Reg.
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
 TILLY V. AUERSTEDT

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees