Dobermann Pedigrees
VERA V. HAUS JÜNEMANN
DZB78800
26.5.1964
Female
Colour:
Breeder: Friedrich Jünemann, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
ERGO V. LIEBETHALERGRUND
DZB77608
DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
NETTE V. HAGENSTOLZ
DZB74280
BALBY V. DOBERMANNHOF
DZB74598
CARLO V. OELBERG
DZB70327
BALBY V. ALTENRHEINERWEG
DZB62339
ERLE V.D. MARK ALDENHOVEN
DZB77148
HARRY V. SÜBERZIRK
DZB74742
ALF V. ORANIEN
FREYA V. KATZOVENBLUT
ASTRIED V. NEUBENDENHEIM
DZB70679
FALK V. BUCHENHAIN
HEXE V. KLEINWALDHEIM
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/