Dobermann Pedigrees
ERGO V. LIEBETHALER GRUND
DZB77608
21.6.1961
Male
Colour: Black
Breeder: E. Rüssel, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
 MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
ALF V. HAGENFREUND
DZB 48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 NETTE V. HAGENSTOLZ
DZB74280
 ALF V. WOLZENBURG
DZB47/218
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB5651
 BEATE V. GOLDBERG
DZB65062
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB5651
BALBY V. DOBERMANNHOF
DZB74598
 CARLO V. OELBERG
DZB70327
(2.11.52)
 FALK V. KETTLERHORST
DZB64034
 CÄSAR V.D. KETTLERHORST
DZB48/578
 HELLA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/480
 ALINA V. OELBERG
DZB64621
 ASKO V.D. WOLZENBURG
DZB47/220
 ALEX V. WIENINGERBACH
DZB63369
 BALBY V. ALTENRHEINERWEG
DZB62339
 BRUNO V.D. BRÜNOBURG
DZB56843
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456 
 UNRUH V. SANDBERG
DZB54045
 ALLY V.D. EMSPERLE
DZB55876
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
 SIDI V.D. SCHWARZWALDPERLE
DZB53884
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees