Dobermann Pedigrees
ALLO V. ALT HENDESSE
DZB57566
1946
Male
Colour: Black
Breeder: H. Frauenfeld, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 JUPP V. NOTBURGATAL
DZB54633
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591 
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 CHRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB53512
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
 CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
 FREYA V. KARLSSTERN
 CURT V.D. SCHWARZWALDPARLE
DZB48325
(black*25.2.1933)
 EDITH V. KARLSSTERN
 ASWITT V. ZEEBEBURG
DZB54750
EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591 
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 UDI V.D. WINTERBURG
DZB53391
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591 
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 TILLA V.D. WINTERBURG
DZB52672
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 MISA V.D. KLESSMANNSHÖHE

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/