Dobermann Pedigrees
CECILIA V. ADLERFÜRST
NHSB66073
5.10.1938
Female
Colour: Brown
Breeder/Owner: Sioe Liong Tan, Senen-Batavia, Holland
A / K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
OREST V. UHLENHORST
NHSB65597
BURSCHEL V. KIEKEMAL
DPZB49424
FERRY V.D. TRUMPFPFORTE
DPZB39517
ALRAUNE V. ABENDROT
DPZB42959
GUDRUN V.D. SCHANZENHÖHE
DPZB50222
KALIF V. BURGUND
DPZ48456
ELFE V.D. SCHANZENHÖHE
DPZ48443
ENZI V. BRÜGGENPFAD
NHSB65596
EHRI V. HEDWIGSBORN
DPZB43109
JOCKEL V. LOBENSTEIN
DPZB40050
WOGLINDE V. SIEGERSTERN
DPZB30704
HELGA V. HEIDEHOF
DPZB48425
BURCHEL V. KROENECK
DPZB44207
KITTY V. LEINENSTADT
DPZB42973
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009

CIANO V. ADLERFÜRST NHSB66075 Brown Male
CUNO V. ADLERFÜRST NHSB66076 Brown Male
CURTO V. ADLERFÜRST NHSB66077 Brown Male
CAMELIA V. ADLERFÜRST NHSB66072 Brown Female
CECILIA V. ADLERFÜRST NHSB66073 Brown Female
COREA V. ADLERFÜRST NHSB66074 Brown Female

© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/