DEX V. ZEPPELIN
DZB104434
23.3.1991
Male
Colour: Black
Breeder: Otto Schmidt, Germany
Owner: Winfried Streller, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 ROMEO V. GAXHARTER WALD
DZB97599
 ILK V. GAXHARTER WALD
DZB92183
 BRONCO V. ZENN
DZB86325
 JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
 HESTA V. SONNENHOF
DZB90414
 CLIFF V. GAXHARDTER WALD
DZB83550
 CELIE NORIS
DZB86363
 JENNY V. GAXHARTER WALD
DZB92640
 PUMA V. DRUIDENSTEIN
DZB91322
 ATHOS V. NYMPHENBURG
DZB87419
 MISCHKA V. DRUIDENSTEIN
LOF19042
 HELLA V. GAXHARDTER WALD
DZB90001
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
 FESTA V. GAXHARTDER WALD
DZB86783
 AKITTA V. ZEPPELIN
DZB98270
 JOCKEL V. MAHUBA
DZB94560
 NICOLAI V. KLOSTER KAMP
DZB90519
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
 BOSCHA V, KLOSTER KAMP
DZB 84590
 CHANINE V. MAHUBA
DZB90538
 CANDY V. HERRNBERG
DZB84503
 BINGA V.D. CLINGENBURG
DZB86415
 NADJA V. GAXHARTER WALD
DZB95430
 ALI V. LANGENHORST
DZB89464
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BIENE V. NIEDERKASSEL
DZB86317
 HESTA V. SONNENHOF
DZB90414
 CLIFF V. GAXHARDTER WALD
DZB83550
 CELIE NORIS
DZB86363
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/