Dobermann Pedigrees
NICOLAI V. KLOSTER-KAMP
DZB90519
23.11.1978
male
colour: black
breeder: K. Pauritsch, vom Kloster-Kamp dobermanns, Germany
BINGO V. ELLENDONK
DZB 86210
 JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 IRIS V. FORELL
DZB77618
 CITA GERMANIA
DZB77767
 CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
 RENI GERMANIA
DZB74717
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 PALMA V. ELLENDONK
DZB 81331
 MIKO V. FÜRSTENFELD
DZB78340
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 IRIS V. ELLENDONK
DZB79034
 FRED V. BLÜTENSTADT ORSOY
DZB74937
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ASTA V.D. HOCHHEIDE
DZB63824
 DIXI V. KRAKAU
DZB77280
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
 ELKE ST CLEMENS
DZB75357
BOSCHKA V, KLOSTER KAMP
DZB 84590
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 TELL V.D. PRIOREI
DZB63537
 GOLDINE V. SANDFONTAINE
DZB65101
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 AMOR V. MOSELLAND
DZB71351
 HELLA V. ROMBERG
DZB75944
 FANNI V. BEELEN
DZB 82865
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 IRIS V. FORELL
DZB77618
 CITA GERMANIA
DZB77767
 CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
 RENI GERMANIA
DZB74717
 ANUSCHKA V. GRINGILA
DZB80194
 EICK V. HEIDEHOF
DZB78163
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 BIENE V. BRAUHOF
DZB77425
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
BORIS V. FALKWEG
DZB78266
(JAGO V. FÜRSTENFELD DZB77551 -
ANNI V. HEGGRABEN DZB76565)
 FESTA V. HEIDEHOF
DZB78468
(FALKO V. HAGENSTOLZ DZB76522 -
BIENE V. BRAUHOF DZB77425)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009