Dobermann Pedigrees
ATHOS V. NYMPHENBURG
DZB87419
3.2.1976
male
colour: black
breeder: F. Krummel, Germany
EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
FLINT V. FORELL
DZB82339
CHICO V. FORELL
DZB81130
ODIN V. FORELL
DZB777769
CITA GERMANIA
DZB77767
KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
BINGO V. DORNBERG
DZB71115
ILKA V. ROMBERG
DZB76897
FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
CHICO V. FORELL
DZB81130
ODIN V. FORELL
DZB777769
CITA GERMANIA
DZB77767
SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
BORIS V. FALKWEG
DZB78266
FESTA V. HEIDERHOF
DZB78468
CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
PRINS V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
ARABELLA V. FORELLENBÄCHLE
DZB79696
CONNY V. STEINWEG
DZB79477
LEX V. FORELL
DZB77914
ANJA V. STEINWEG
DZB78372
 GITTA V. HESSENLAND
DZB83195
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
DAISY V. HESSENLAND
DZB80012
ANDY V. EICHENHAIN
DZB78667
ELFI V.D. WETTERAU
DZB78089

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009