Dobermann Pedigrees
DRAGA V. WEYERTAL
DZB47/417
12.9.1947
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
 ALTO V. PFRIMMTAL
DZB54733
 RINO V. RÖDELTAL
DZB52605
 BLITZ V.D. DOMSTADT
DZB48396 
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
CORA V.D. RUPPERTSBURG
DZB43291
 BUBINA V. DEUTSCHEN ECK
DZB49089
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 IDA V. BRUNIA
DZB42226
 GERDA V. PFEDDERSHEIM
DZB53440
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
 FREYA V. PFEDDERSHEIM
DZB52614
 ASTOR V. MILLERHOF
DZB50893
 BLANKA V. PFEDDERSHEIM
DZB51016
 BRITTA V. WEYERTAL
DZB47/75
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
MORITZ V. RÖDELTAL
AKCSBBA236946
GRETEL V. KIENLESBERG
AKC A194838
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
 ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
 PUSSY V. RÖDELTAL
DZB52038
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
MUCK V. BRUNIA
DZB44392
ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 BUBINA V. DEUTSCHEN ECK
DZB49089
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 IDA V. BRUNIA
DZB42226

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009