Dobermann Pedigrees

MUCK V. BRUNIA
DZB44392
AKC 886386
9.7.1929
Male
Colour: Black
Breeder: H. Brunia, Germany
Owner: Owen A. West, USA
© Dobermann Pedigrees - Finland
LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
ASTA VOSS
DZB6237
LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
FAUST V.D. PLEISSENBURG JORDIHORT
DZB6644
ZEUS V. PARTHENGRUND
DZB6277
JUNO V. PARTHENGRUND
CARLA V. RÖDELTAL
DZB13049
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
LADY V. RÖDELTAL
HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
AXEL V. HARDTGEBIRG
DZB32684
DENSOS V. ATLANTIC
DZB11984
BANJO V. GOLDNEN HÖHE
DZB6819
MIGNON V. PARTHENGRUND
DZB6338
ASTA V. PFÄLZER RHEIN
DZB19952
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
FRIEDL V. GRAUENSTEIN
DZB11792
FERRI V.D. WINTERBURG
DZB34429
BENNO V.D. RÖMERHOF
DZB12015
AKCSB517673
URIAN V. GRAMMONT
PRINZESSIN BUBINE V. KONINGSTAD
LOTTE V. BRENNETSRIED
DZB9277
WALDO GLÜCK AUF PENZBERG
DZB5876
FREYA KADLETZ
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland