Dobermann Pedigrees
FEE V. RÖDELTAL
DZB 25116
7.4.1923
Female
Colour: Black
Breeder:  M. Schott, Germany
© Dobermann Pedigrees - Finland
FAUST V.D. PLEISSENBURG JORDIHORT
DZB6644
 ZEUS V. PARTHENGRUND
DZB6277
ARNFRIED V. BRANDIS
 STOPP V. PARTHENGRUND
 BIANCA V. PARTHENGRUND
 URSULA V. PARTHENGRUND
 MAX V.D. KLOSTERBURG
 LORE V. PARTHENGRUND
 JUNO V. PARTHENGRUND
 MARATHON V.D. KLOSTERBURG
 MAX V.D. KLOSTERBURG
 NETTY V.D. KLOSTERBURG
 SORMA V. PARTHENGRUND
 LORD V. RIED
DZB 249
 GERHILDE V. PARTHENGRUND
 CARLA V. RÖDELTAL
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
 LOTTE V. ILM-ATHEN
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 MARKO V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM-JÄGERHOF
DZB637
 KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
 LADY V. RÖDELTAL
 LORD
 GUNZELIN V. THÜRINGEN (JÅGERHOF)
 NIXE V. COLUMBUS
 LADY V. THORSBERG
 PRINZ CARLO VIKTORIA
DZB620
GUDRUN WALA V NIEBELUNGENHORT

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009© Dobermann Pedigrees