Dobermann Pedigrees
FERNANDO V. MERSEBURG
DZB3662
NHSB22329
6.1.1913
 Male
Colour: Black
 Breeder: (Germany)
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
GREIF V. GRÖNLAND
DZB2
ZB184
 LADY V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 BETTY I V. ILM-ATHEN 
Not Reg.
GREIF V. GRÖNLAND
DZB2
ZB184
 DINA V. THÜRINGEN
Not Reg.
 WALLY V.D. BURGWALL
NZ735
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
 HERTA V. BURGWALL
NZB775
 TELL V. KIRCHWEYHE
Not Reg.
 TILLA V. HÜGEL
 ADELGUNDE V. TREUHORT
DZB1147
 DAGMAR V. WIED
NZ1019
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
 VERA V. GIESEN
DZB186
PRINZ ARNIM V. HOCCHEIM
DZB558
HEDDI V. APRATH
DZB69
 ISOLDE V. NIBELUNGENHORT
 LORD V. RIED
DZB 249
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 NORE V. RIED
DZB129
 VRONI V. THÜRINGEN
DZB559
 GRAF WEDIGO V. THÜRINGEN
NZ74
 ADELE V. THÜRINGEN
Not.Reg.
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009