Dobermann Pedigrees
GUDRUN V. HORNEGG
DZB 8130
20.7.1914
Female
Colour: Black
Breeder: H. Rudolph, Germany
A / K © Dobermann Pedigrees - Finland
 MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
 GREIF V. GRÖNLAND
DZB184
 LADY V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 BETTY I V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 GREIF V. GRÖNLAND
DZB184
 DINA V. THÜRINGEN
Not Reg.
 WALLY V. BURGWALL
(23.7.1907)
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172 
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
 HERTA V. BURGWALL
NZB 775
 TELL V. KIRCHWEYHE
 TILLA V. HÜGEL
 HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
 LORD V. RIED
DZB 249
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172 
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
 NORA V. RIED
DZB129
 PRINZ WEDDO V. THÜRINGEN
DZB179
(22.8.1903)
 FRISCH AUF NORA
DZB203
(27.1.1904)
 LUNA II V.D. PFALZ
 MAX V. KAISERRING
DZB152
JUNKER HANS V. THÜRINGEN
DZB76
 HULDA V. ISENBURG
Not Reg.
 NETTY V.D. PFALZ
 LEPORELLO V.D. NIDDA
DZB35
 LUNA V.D. PFALZ

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009