Dobermann Pedigrees
JANO V. BAYERN
DZB114375
18.3.1998
Male
Colour: Black
Breeder: Manfred Lerner, Dobermannzwinger "von Bayern", Germany
Owner: Karl Rehfuss, Germany
 
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
YAGO V. BAYERN
DZB103472
(BLACK)
 PUCK V. BAYERN
DZB98070
(BLACK)
 ONIX V. FALLTOR
DZB90602
(BLACK)
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
(BLACK)
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 FARAH V. FALLTOR
DZB87363
(BLACK)
 GIDO V. HAGENSTERN
DZB82771
 GISA V. FRANKENLAND
DZB83786
 HEIDI V. BAYERN
DZB92448
(BLACK)
 ENNO V. BAYERN
DZB90379
(BLACK)
 YAGO V. ELLENDONK
DZB84475
 DIXI V. KIRCHBÜHL
DZB86061
COCO V. BAYERN
DZB88149
(BLACK)
 ARMIN V.D. EICH
DZB85448
 CZILLA V. WEHRWINKEL
DZB Reg7/74
 KESSY V. PFAFFENBERG
DZB99987
(BLACK)
 ALI V. LANGENHORST
DZB89464
(BLACK)
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
(BLACK)
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 BIENE V. NIEDERKASSEL
DZB86317
(BROWN)
 SATAN V. ELLENDONK
DZB82022
 BLANKA V.D. AU
DZB82631
 ESTA V. PFAFFENBERG
DZB94908
(BLACK)
 MECKY V. FALLTOR
DZB90057
(BLACK)
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 GISA V. FRANKENLAND
DZB83786
 ATHENE V. PFAFFENBERG
DZB91761
(BLACK)
 BRONCO V. ZENN
DZB86325
 GOLDI V. KIRCHBÜHL
DZB88919
CASSI V. BAYERN
DZB105912
(BLACK)
 URAN V. BAYERN
DZB101253
(BLACK)
 INGOR V. BAYERN
DZB92990
(BLACK)
 GRANIT V. BAYERN
DZB91454
(BLACK)
 BRANKO V. BAYERN
DZB87448
 DIXI V. KIRCHBÜHL
DZB86061
 COCO V. BAYERN
DZB88149
(BLACK)
 ARMIN V.D. EICH
DZB85448
 CZILLA V. WEHRWINKEL
DZB Reg7/74
 KASSANDRA V. BAYERN
DZB94917
(BLACK)
 ONIX V. FALLTOR
DZB90602
(BLACK)
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 FARAH V. FALLTOR
DZB87363
 HEIDI V. BAYERN
DZB92448
(BLACK)
 ENNO V. BAYERN
DZB90379
 COCO V. BAYERN
DZB88149
 SHAKIRA V. BAYERN
DZB99660
(BLACK)
GRANIT V. BAYERN
DZB91454
(BLACK)
 BRANKO V. BAYERN
DZB87448
(BROWN)
MILO V. FORELLENBÄCHLE
DZB82074
(BORIS V. HERKULES DZB79680 -
ARABELLA V. FORELLENBÄCHLE DZB79696)
CZILLA V. WEHRWINKEL
DZB Reg7/74
 DIXI V. KIRCHBÜHL
DZB86061
(BLACK)
 FALK V. ROTBACHTAL
DZB80781
 ZIRA V. FRANKENLAND
DZB82554 a
 HEIDI V. BAYERN
DZB92448
(BLACK)
 ENNO V. BAYERN
DZB90379
(BLACK)
 YAGO V. ELLENDONK
DZB84475
 DIXI V. KIRCHBÜHL
DZB86061
 COCO V. BAYERN
DZB88149
(BLACK)
 ARMIN V.D. EICH
DZB85448
CZILLA V. WEHRWINKEL
DZB Reg7/74
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009