Dobermann Pedigrees
BORIS V. HERKULES
DZB79680
28.1.1966
male
colour: black
breeder: E. Brozio, Germany
ARTUS V. HAGENSTOLZ
DZB78653
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 NETTE V. HAGENSTOLZ
DZB74280
ALF V.D. WOLZENBURG
DZB47/218
 BEATE V. GOLDBERG
DZB65062
 FREYA V. HAGENSTOLZ
DZB76523
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
DOLLI V. ANDREASSTIFT
DZB77485
 TITUS GERMANIA
DZB76078
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
GILDA V. WELLBORN
DZB69819
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 MONA GERMANIA
DZB65359
 GILDA V. MOSELLAND
DZB75731
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
  DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 BUNA V. DYK'SCHEN
DZB69379
(18.4.1951)
 DRAUF V. MASCHSEE
DZB63064
 LISSY V.D. SCHELLBERGEN
DZB48/838

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009