Dobermann Pedigrees

ARMIN V.D. EICH
ÖHZB DP 8265
DZB85448
29.3.1974
male
colour: black
breeder: Siegfried & Karl Seifert, Germany
 
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 EDDA V.D. NORDBURG
DZB70222
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
XYLA V. ELLENDONK
DZB83700
 GERO V. ELLENDONK
DZB78108
 ASTOR V. SCHIMMEL SCHULZ HEIDE
DZB75841
 ARMIN V. DORNBERG
DZB69956
 ADDI V. AHSETAL
DZB66663
 DIXI V. KRAKAU
DZB77280
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
 ELKE ST CLEMENS
DZB75357
 PALMA V. ELLENDONK
DZB 81331
 MIKO V. FÜRSTENFELD
DZB78340
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 IRIS V. ELLENDONK
DZB79034
 FRED V. BLÜTENSTADT ORSOY
DZB74937
 DIXI V. KRAKAU
DZB77280

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009