Dobermann Pedigrees
TAPPO V. PALANKA
AKCSBA063794
24.8.1934
Male
Colour: Black
Breeder:
 ARNO V. MAINTOR
AKCSB900342
HEKTOR V. HINDENDORFF
 HOCH WART BRUNNER
 LORD V. HORSTBURG
DZB6389
 AMFLIZ V. FRIEDRICHSTADT
DZB6334
 ELLEN V. HINDENDORFF
 MAX V. KAISERRING
DZB152
 ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
 ADDA V. BLUTENGRUND
 ROLF V. GRUND
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 *
 ESTHER V. PARTHENGRUND
 CLAUS V. SIGALSBURG
AKCSB600529
 CLEOPATRA V. AUENSEE
 BELLE OF PLANTATION GROVE
AKCSB920625
 PRINZ NOAH OF PONTCHARTRAIN
AKCSB794681
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DPZ 6238
 ASTA VOSS
DZB6237
 ILISA OF PONTCHARTRAIN
AKCSB571491
 CLAUS V.D. SPREE
AKCSB412661
 WESTPHALIA PRINZESSIN ILLISA V.D. KONINGSTAD
AKCSB420326
 PRINCESS PAN OF PONTCHARTRAIN
AKCS752818
 MIKOSCH OF PONTCHARTRAIN
AKCS721118
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
ANITA V. GOLGRUND
AKCSB454887
 HERTHA OF PONTCHARTRAIN
AKCS610096
PRINZ FAVORIT V.D. KONINGSTADT
DZ24744
AKC 420325
 GRAYLING'S FREYA V. STRESOW
AKCSB422451
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009