Dobermann Pedigrees
LUX V.D. BLANKENBURG
AKCSB 571492
25.8.1918
Male
Colour: Black
Breeder: C. Blank, Germany
 
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland 
BURCHEL V. SIMMENAU
DPZ 6238
ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB 4213
BAYARD V. SILBERBERG
DZB1598
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
SYBILLE V. LANGEN
DZB705
FEE V.D. BÖRDE
DZB3042
GRAF TEJA HERZYNIA
DZB 1843
HELMA II V. WARTENBERG
DZB3040
GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
MORITZ V. BURGWALL
DZB1055
STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB 2183
WALLY V. BURGWALL
HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
LORD V. RIED
DZB 249
LUNA II V.D. PFALZ
ASTA VOSS
DZB6237
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
(Not.Reg.)
LOTTE V. ILM-ATHEN
DZB637
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
MARKO V. LUTZELLINDEN
DZB637
KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
SENTA V. JÄGERHEIM
(Not.Reg.)
(17.1.1911)
THEO V.D. FUNKENBURG
DZB779
(25.5.1909)
FEDOR  APRATH V. DEUTZ
DZB244
JULA V.D. ENGELSBURG
DPZ782
(19.7.1907)
LIESEL V. SEEBERG
(Not.Reg.)
PRINZ LUX V. RHEIN 
DZB130
(17.2.1905)
WERRA V. SEEBERG
(Not.Reg.)
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland