Dobermann Pedigrees

CLAUS V.D. SPREE
AKCSB412661
17.4.1921
 Male
Colour: Black
 Breeder: W. Utecht, Germany
 
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
 BURSCHEL V. SIMMENAU
DPZ 6238
ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4213
 BAYARD V. SILBERBERG
DZB1598
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 SYBILLE V. LANGEN
DZB705
 FEE V.D. BÖRDE
DZB3042
 GRAF TEJA HERZYNIA
DZB 1843
 HELMA II V. WARTENBERG
DZB3040
GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
 MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
 WALLY V. BURGWALL
DZB
 HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
 LORD V. RIED
DZB 249
 LUNA II V.D. PFALZ
DZB
 ADELA V. OSTSTERN
DZB6599
(9.7.1919)
 ARTUS V. LANGERODE
DZB6131 
 PRINZ LEUTHOLD V. HORNEGG
DZB 1982 
 LORD V. RIED
DZB 249
 HELGA V.D. PFALZ
DZB 713
 ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
 BETTY V. JÄGERHOF
DPZ3659
 SYBILLE V. SILBERBERG
DZB6120
(24.8.1917)
 BAYARD V. SILBERBERG
DZB1598
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 SYBILLE V. LANGEN
DZB705
(28.5.1909)
 HEIDI V. SILBERBERG
DZB
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 SYBILLE V. LANGEN
DZB705
(28.5.1909)
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009