Dobermann Pedigrees
UNDINE V. GRAMMONT
DZB8901
23.10.1915
female
colour: brown
breeder: Mr. Klöppel, Holland
AK © Dobermann Pedigrees - Finland
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
Not Reg.
HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 SCHNUPPE V.D. SAALE
DPZ1979
LOTTE V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
 SCHNUPPE V. ILM-ATHEN
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 MARKO V. LÜTZELLINDEN
DZB637
 FEDOR V. APRATH
 ZILLA V. LÜTZELLINDEN
KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
 URIA V. ECKARDSTEIN
 KITTY V.D. RUHR
CARMEN V. KRAICHGAU
DZB3814
SEPP V. KRAICHGAU
DZB1452
 LORD V. RIED
DZB 249
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 NORE V. RIED
DZB129
 LIESEL V. SEEBERG
Not.Reg.
 LUX V. RHEIN
 WERRA V. SEEBERG
HELLA V. ROSENHAIN
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
 BETTY I V. ILM-ATHEN
Not Reg.
CORDULA V. ROSENHAIN
 NIKODEMUS V. THÜRINGEN
NZ362
TRUDCHEN V. ROSENHAIN

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009