Dobermann Pedigrees
ADA V. SATORIUSHOF
DZB59809
15.12.1947
Female
Colour: Black
Breeder: A. Sator, Germany
 
ALF V. SPESSART
DZB57199 
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BRUNO V. HENSCHELBERG
 CARMEN V. BAD-HEIDELBERG
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
 BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
 ADA V. RIEDGAU
DZB56171
ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
ROLA V.D. SCHWARZWALDPERLE
DZB53583
 MORIZ V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ52030
 GERDA V.D. SCHWARZWALDPERLE
DZB49987
 OLLI V. FRIEDEWALD
DZB57181
 BASKO V. WILLERSEE
DZB54531
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 GOLDELSE V. RAUFELSEN
DZB52830 
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 FEE V. BASSEWITZ
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 THEA V. BASSEWITZ

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009