Dobermann Pedigrees

JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
AKCSBA178153
28.6.1934
Female
Colour: Black
 Breeder: F. Hahn, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 HELIOS V. SIEGESTOR
DPZ39728
 STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
(18.2.1922)
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
(1920)
ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
(8.6.1923)
 BLUTO V. ISARSTRAND
DZB6122
 THESSA V. OSTERSEE
DZB6250
 PRINZESS V. SIMMENAU
DPZ42091
 KUNZ V. RÖDELTAL
DZB37248
 LUX V.D. BLANKENBURG
AKCSB571492
 FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
 LOTTE V. RÖNECKENSTAIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
(1920)
 BELLA (ALICE) V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
(22.1.1931)
 DEWALD V. LUDWIGSBURG
AKCSB830054
(1.12.1928)
STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
(18.2.1922)
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 CILLY V. RHEINADLER
DZB41237
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 BETTY ST ODILE
DZB
 ASTA II V.D. SONNENHÖHE
DZB41750
 CURT V. BRANDENSTEIN
DZB40680
(13.4.1926)
 DONNER V. SIGALSBURG
DZB
 HELMA V. REUSSENSTEIN
DZB
 ASTA  V.D. SONNENHÖHE
DZB30975
(24.4.1924)
 STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17303
 ALBA V. WERNAL
DZB

1900-1909 * 1910-1919* 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009© Dobermann Pedigrees - Finland