Dobermann Pedigrees
BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
15.10.1930
Female
Colour: Black
Breeder: Walter Maurer, Germany

 
EITEL V. RHEINTAL
DZB41539
GERD V. SPORTHOF
DZB30254
CLAUS V.D. SPREE
AKCSB412661
BONA V. SEVIRA
(ARTUS V. LANGERODE
BONA V. HESSEN)
DARLING V. RHEINTAL
DZB35477
*****
*****
URSEL V. FEENGRUND
DZB44402
ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
LOTTE V.D. RÖNECKENSTAIN
DZB20691
FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
FAUST V. PLEISSENBURG
CARLA V. RÖDELTAL

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009