Dobermann Pedigrees
AJAX GERMANIA
DZB55869
1.6.1944
Male
Colour: Black
Breeder: August Schneider, Germany
 
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
ADDA V. HEEK
DPZB38623
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
BELLA (ALICE)  V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613
ASTOR V. MILLERHOF
DZB50893
KLAUS V. BAYERNSTOLZ
ASTA V. SAILERHAUS
BLANKA V. PFEDDERSHEIM
DZB51016
HELGI V. BAYERNSTOLZ
DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009