Dobermann Pedigrees

CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
28.2.1932
 Male
Colour: Black
 Breeder: W. Rothfuss, Germany
 
 HELIOS V. SIEGESTOR
DPZ39728
 STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
(18.2.1922)
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
(1920)
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 LEA V. WIESENFELS
DZB5599
 ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
(8.6.1923)
BLUTO V. ISARSTRAND
DZB6122
 ROLAND V. HAIDE
DZB1291
 WALLY II V.D. HUFE
 THESSA V. OSTERSEE
DZB6250
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
 FREYA V. OSTERSEE
 PRINZESS V. SIMMENAU
DPZ42091
 KUNZ V. RÖDELTAL
DZB37248
(2.6.1925)
 LUX V.D. BLANKENBURG
AKCSB571492
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ASTA VOSS
DZB6237
FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
 FAUST V.D. PLEISSENBURG JORDIHORT
DZB6644
 CARLA V. RÖDELTAL
 LOTTE V. RÖNECKENSTAIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
(1920)
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 LEA V. WIESENFELS
DZB5599

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009