Dobermann Pedigrees
BETTY V.D. NEUBURG
DZB63432
3405/50 C
SHSB25695
14.5.1949
Female
Colour: Black
Breeder: Knapp Obügheim, Germany
Owner: H. Schneeberger, Switzerland
A & K © Dobermann Pedigrees http://koti.mbnet.fi/dob/
TELL V. HINTERBORN
DPZ56696
FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 FANNY V. PFEDDERSHEIM
EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 GOLDESE V. RAUFELSEN
DZB52830
VENUS V. SANDBERG
DZB54601
ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820 
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
ALFA V. HOLLINGEN
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 ANNERL V. ZINSGUT
BELLA II V. NOTBURGATAL
DZB57021
EDEL V.D. NOTBURGATAL
DZB52837
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
BESSIE V. RAMTL
DZB47827
BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
CHRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB53512
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
FREYA V. KARLSSTERN
CURT V.D. SCHWARZWALDPARLE
DZB48325
(black*25.2.1933)
EDITH V. KARLSSTERN

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/