Dobermann Pedigrees
FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
4.11.1943
male
colour: black
breeder: (Germany)
 
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 (ALICE) BELLA V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
 FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613
ASTOR V. MILLERHOF
DZB50893
KLAUS V. BAYERNSTOLZ
DZB
 ASTA V. SAILERHAUS
DZB
BLANKA V. PFEDDERSHEIM
DZB51016
 HELGI V. BAYERNSTOLZ
DZB
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
 CAMILLA V. WÜHLER
DZB
 CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
 BLANKA V. HENSCHELBERG
DZB
 GOLDESE V. RAUFELSEN
DZB52830
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 FEE V. BASSEWITZ
DZB
TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 THEA V. BASSEWITZ
DZB

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009