Dobermann Pedigrees
CASH V. ALLGÄU
DZB92807
24.5.1981
male
colour: black
breeder: M. Scheitle, Germany
 
JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB78769
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 IRIS V. FORELL
DZB77618
 CITA GERMANIA
DZB77767
 CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
 RENI GERMANIA
DZB74717
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
ZARINA V. NORDEN STAMM
DZB Reg. 18
(10.4.1976)
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 TEX V. FRANKENLAND
N873/70
 GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
 GUY'S HEIDI V. NORDEN STAMM
N6895/73
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 TEX V. FRANKENLAND
N873/70
 GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009