Dobermann Pedigrees
BINGO V. DORNBERG
DZB71115
24.05.1953
Male
Colour: Brown
Breeder:  H, Deipenbrock, Germany
 
© Dobermann Pedigrees - Finland
TELL V. PRIOREI
DZB63537
 ALF V.D. GEER
DZB57488
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 BELLA V. OESTERRIED
DZB47/200
 ARNO V. ROMBERG
DZB56368
 KARLO V. WÜRTTENBERG
DZB 53776
 GÖTZ V. WÜRTTENBERG
DZB52278
 EVA V. WÜRTTENBERG
DZB51481
 HANNY V. NEU-ISENBURG
DZB53122
 CHERRY  V. NEU-ISENBURG
DZB51561
 LINTA V.D. RUPPERTSBURG
DZB50724
 LEA V. NOTBURGATAL
DZB55755
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
CHRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB53512
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 FREYA V. KARLSSTERN
DZB50362
GOLDINE V. SANDFONTAIN
DZB65101
 AXEL V.HAGEFREUND
DZB 48/904
 ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997 
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 ELFI V. SANDFONTAIN
DZB48/625
ALF V.D. GEER
DZB57488
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BERA V. SANDFONTAIN
DZB55726
 BODO V.D. WEDDIGENSTADT
DZB48884
 ALF V.D. ROTEN EERDE
DZB45893
 DESSI V. KAROLINENFELD
DZB46876
 OTTI V.D. KLESSMANNSHÖHE
DZB52152
 ARTUS V. EMSLAND
DZB51000
 RUTH V. BURGBERG
DZB49163

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

© Dobermann Pedigrees - Finland