Dobermann Pedigrees
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
7.12.1956
Male
Colour: Black
Breeder: H. Palmer, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55377
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55377
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 DRAGA GERMANIA
DZB56795
EDDA V.D. NORDBURG
DZP70222
 BORDO V. ANGELBURG
DZB65323
CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB47/288
 HERTA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/478
ANITA V SUNDERKAMP
DZB48/747
 FELS V. BARLINGE
DZB54218
DINA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/37
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

 
 © Dobermann Pedigrees - Finland