Dobermann Pedigrees
CITA GERMANIA
DZB77767
28.2.1962
Female
Colour: Brown
Breeder: August Schneider, Germany
AK © Dobermann Pedigrees - Finland
CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 FANNY V. FASANENHEIM
DZB68353
 ASKO V. ANSBORNQUELLE
DZB62263
 JACK V.D. ANSBORNQUELLE
DZB54642
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 ASSI V. HOHENADEL
DZB52882
 NIXE V.D. ANSBORNQUELLE
DZB57066
 BOSKO V. WILLERSEE
DZB54531
 LYDIA V.D. ANSBORNQUELLE
DZB55905
 CITTA V.D. HASENECKE
DZB58142
 NECK V. MAINTOR
DZB54772
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 META  V. MAINTOR
DZB53967
 ANNI V. HILGESHAUSEN
DZB55441
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 DELFI V. OBERTOR
DZB
RENI GERMANIA
DZB74717
 GÖTZ V. BISMARKSTEG
DZB68818a
 TROLL V.D. EVERSBURG
DZB48/716
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 CHRISTEL V.D. BRÜNOBURG
DZB56849
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 UNRUH V. SANDBER
DZB54045
 ASSY V. BARMENIA
DZB64570
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 DOLLY GERMANIA
DZB56793
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTER GERMANIA
DZB55873
ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 ALF V. HAGENFREUND
DZB 48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 HELLA GERMANIA
DZB48/889
 TELL V. HINTERBORN
DPZ56696
 DOLLY GERMANIA
DZB56793
 ETA V. RURTAL
DZB68070
 CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB 47/288
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 DRAGA V. WEYERTAL
DZB47/417
 ALTO V. PFRIMMTAL
DZB54733
 BRITTA V. WEYERTAL
DZB47/75

1900-1909 * 1910-1919* 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


AK© Dobermann Pedigrees - Finland