Dobermann Pedigrees
DAIMOS V. NYMPHENBURG
DZB89885
13.4.1978
male
colour: black
breeder: F. Krummel, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
ATHOS V. NYMPHENBURG
DZB87419
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
 PRINS V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
 CONNY V. STEINWEG
DZB79477
 GITTA V. HESSENLAND
DZB83195
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 DAISY V. HESSENLAND
DZB80012
HELENA V. ESCHENHOF
DZB86576
 JAGO V. HAGENSTERN
DZB83286
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 ENI V. ESCHENHOF
DZB84962
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
CHICO V. FORELL
DZB81130
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/