Dobermann Pedigrees
HELLA V. FORELL
DZB77433
25.2.1961
Female
Colour: Black
Breeder: E. Wiking, Germany
Owner: J. Bambach, "von Eichenhain",  Germany
BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 TELL V. PRIOREI
DZB63537
 ALF V.D. GEER
DZB57488
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BELLA V. OESTERRIED
DZB47/200
 ARNO V. ROMBERG
DZB56368
KARLO V. WÜRTTENBERG
DZB 53776
 HANNY V. NEU-ISENBURG
DZB53122
LEA V. NOTBURGATAL
DZB55755
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52842
 CHRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB53512
 GOLDINE V. SANDFONTAIN
DZB65101
 AXEL V.HAGEFREUND
DZB 48/904
 ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 ELFI V. SANDFONTAIN
DZB48/625
 ALF V.D. GEER
DZB57488
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 BERA V. SANDFONTAIN
DZB55726
 BODO V.D. WEDDIGENSTADT
DZB48884
 OTTI V.D. KLESSMANNSHÖHE
DZB52152
VILJA GERMANIA
DZB76656
 NIGO GERMANIA
DZB96616
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB56951
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
 EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 DRAGA GERMANIA
DZB56795
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTER GERMANIA
DZB55873
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 HELLA GERMANIA
DZB48/889
 TELL V. HINTERBORN
DPZ56696
 DOLLY GERMANIA
DZB56793 
 ETA V. RUHRTAL
DZB68070
 CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB47/288
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
DRAGA V. WEYERTAL
DZB47/417
 ALTO V. PFRIMMTAL
DZB54733
 BRITTA V. WEYERTAL
DZB47/75

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

Forell v Hella DZB77433 black*25.02.1961

Forell v Hella 
DZB77433 black*25.02.1961

Dornberg v Bingo 
DZB71115 brown*24.05.1953
II 
Priorei vd Tell 
DZB63537 *07.06.1949
III 
Geer vd Alf 
DZB57488 black*13.08.1946
IIII 
Willersee v Dieter 
DZB55375 black*29.08.1943
IIIII 
Notburgatal v Erko 
DZB52842 black*16.04.1939
IIIIE 
Fürstenlager v Blanka 
DZB53264 black*23.02.1940
IIIE 
Gross Hagen v Addi 
DZB55548 black*28.05.1943
IIIEI 
Raufelsen v Frido 
DZB51456 black*09.01.1937
IIIEE 
Hagenstolz v Mira 
DZB52428 black*29.06.1938
IIE 
Oesterried v Bella 
DZB47/200 black*29.05.1947
IIEI 
Romberg v Arno 
DZB56368 *25.06.1944
IIEII 
Württenberg v Karlo 
DZB53776 black*30.05.1941
IIEIE 
Neu-Isenburg v Hanny 
DZB53122
IIEE 
Notburgatal v Lea 
DZB55755 black
IIEEI 
Notburgatal v Edel 
DZB52837 black*16.04.1939
IIEEE 
Römergarten v Christa 
DZB53512 black*07.07.1940
IE 
Sandfontain v Goldine 
DZB65101 black*20.03.1950
IEI 
Hagenfreund v Axel 
DZB 48/904 black*09.06.1948
IEII 
Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946
IEIII 
Simbach v Ajax 
DZB53728 black*31.05.1941
IEIIE 
Südharz v Carola 
DZB54675 black*14.03.1943
IEIE 
Hagenstolz v Amsel 
DZB47/74 black*10.01.1947
IEIEI 
Willersee v Dieter
DZB55375 black*29.08.1943
IEIEE 
Gross Hagen v Asta 
DZB55550 black*28.05.1943
IEE 
Sandfontain v Elfi 
DZB48/625 black*07.03.1948
IEEI 
Geer vd Alf 
DZB57488 black*13.08.1946
IEEII 
Willersee v Dieter 
DZB55375 black*29.08.1943
IEEIE 
Gross Hagen v Addi 
DZB55548 black*28.05.1943
IEEE 
Sandfontain v Bera 
DZB55726 black
IEEEI 
Weddigenstadt vd Bodo 
DZB48884 brown*29.05.1933
IEEEE 
Klessmannshöhe vd Otti 
DZB52152 black*10.04.1938

Germania Vilja 
DZB76656 black*17.05.1959
EI 
Germania Nigo 
DZB96616 black*10.5.1952
EII 
Klockenhof v Cäsar 
DZB63047 black*21.02.1949
EIII 
Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946
EIIII 
Simbach v Ajax 
DZB53728 black*31.05.1941
EIIIE 
Südharz v Carola 
DZB54675 black*14.03.1943
EIIE 
Hagenstolz v Addi 
DZB47/73 black*10.01.1947
EIIEI 
Willersee v Dieter 
DZB55375 black*29.08.1943
EIIEE 
Gross Hagen v Asta 
DZB55550 black*28.05.1943
EIE 
Germania Ester 
DZB47/184 black*18.06.1947
EIEI 
Fürstenlager v Frido 
DZB55543 black*04.11.1943
EIEII 
Pfeddersheim v Jockel 
DZB53965 black*30.11.1941
EIEIE 
Friedewald v Edda 
DZB53817 black*13.07.1941
EIEE 
Germania Draga 
DZB56795 black*31.01.1946
EIEEI 
Willersee v Dieter 
DZB55375 black*29.08.1943
EIEEE 
Germania Aster 
DZB55873 *01.06.1944
EE 
Weleberg v Anja 
DZB71313 black*06.10.1953
EEI 
Buchenhain v Falk 
DZB66642 black*15.01.1951
EEII 
Hagenfreund v Alf 
DZB48/905 black*09.06.1948
EEIII 
Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946
EEIIE 
Hagenstolz v Amsel 
DZB47/74 black*10.01.1947
EEIE 
Germania Hella 
DZB48/889 black*14.04.1948
EEIEI 
Hinterborn v Tell 
DZB56696a black*27.10.1945
EEIEE
Germania Dolly
DZB56793 *31.01.1946
EEE 
Rurtal v Eta 
DZB68070
EEEI 
Kleinwaldheim v Casso 
DZB47/288 brown*09.05.1947
EEEII 
Willersee v Dieter 
DZB55375 black*29.08.1943
EEEIE 
Südharz v Carola 
DZB54675 black*14.03.1943
EEEE 
Weyertal v Draga 
DZB47/417 black*12.09.1947
EEEEI 
Pfimmtal v Alto 
DZB54733 black*03.04.1943
EEEEE 
Weyertal v Britta 
DZB47/75 *02.12.1945