Dobermann Pedigrees
HORST V. HENZE
DZB50675
29.8.1935
 Male
Colour: Black
 Breeder: (Germany)
© Dobermann Pedigrees
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
ARTUS V.D. THUMSHÖHE
ALGUNDE V. BÜLOW
DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
ARRAS V. ENNEPETHAL
DZB33897
LEDDY V. SIMMENAU
DZB42115
BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
EITEL V. RHEINTAL
DZB41539
URSEL V. FEENGRUND
DZB44402

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009

Henze v Horst DZB50675 black*29.8.1935

Henze v Horst
DZB50675 black*29.8.1935
I
Engelsburg vd Troll
DZB48591 black*01.06.1933
II
Brunia v Muck
DZB44392 black*09.07.1929
III
Rödeltal v Luz
DZB40084 black*27.05.1926
IIII
Sigalsburg v Alto
DZB23417 black*24.03.1923
IIIII
Blankenburg vd Lux
DZB6560 black*25.08.1918
IIIIE
Röneckenstein v Lotte
DZB20691 black*18.02.1922
IIIE
Rödeltal v Fee
DZB25116 black*07.04.1923
IIIEI
Pleissenburg Jordihort vd Faust
DZB6644 black*14.04.1919
IIIEE
Rödeltal v Carla
DZB13049 black*19.09.1921
IIE
Winterburg vd Hella
DZB40909 black*22.10.1926
IIEI
Haardgebirg v Axel
DZB32684 black*04.04.1924
IIEII
Atlantic v Densos
DZB11984 black*24.08.1921
IIEIE
Pfälzer Rhein v Asta
DZB19952 black*26.09.1922
IIEE
Winterburg vd Ferri
DZB34429 black*23.10.1924
IIEEI
Römerhof v Benno
DZB12015 black*15.08.1920
IIEEE
Brennetstried v Lotte
DZB9277 black*29.04.1919
IE
Heek vd Adda
DPZB38623 black*21.04.1925
IEI
Thumshöhe vd Artus
DZB18601 black*13.05.1922
IEII
Blankenburg vd Lux
DZB6560 black*25.08.1918
IEIII
Simmenau v Burschel
DZB6238 black*14.11.1915
IEIIE
Voss Asta
DZB6237 black*05.03.1915
IEIE
Blankenburg vd Anita
DZB6579 black*21.09.1919
IEIEI
Langerode v Artus
DZB6131 black*02.10.1917
IEIEE
Voss Asta
DZB6237 black*05.03.1915
IEE
Bülow v Algunde
DZB24799 black*27.04.1923
IEEI
Engelsburg vd Edelblut
DZB8153 black*26.09.1920
IEEII
Hörnsheim v Prinz Bodo
DZB3106 black*08.01.1912
IEEIE
Ehles Bella
(Ehles Bella)
IEEE
Bladenhorst vd Belli
DZB12874 black*20.09.1921
IEEEI
Ehlers Prinz
DZB6688 black*17.05.1919
IEEEE
Glück Penzberg auf Maura
(Glück Penzberg auf Maura)
E
Schloss Cappenberg v Daisi
DZB48916 black*12.09.1933
EI
Fettweide v Bob
DZB45781 black*07.09.1930
EII
Ennepethal v Arras
DZB33897 brown*28.09.1924
EIII
Astenberg v Artus
DZB14775 black*01.01.1922
EIIII
Blankenburg vd Troll
DZB6334 black*25.08.1917
EIIIE
Burgholz v Brunhilde
DZB8377 brown*17.10.1920
EIIE
Schützeneck v Blanka
DZB22864 black*02.03.1923
EIIEI
Blankenburg vd Lux
DZB6560 black*25.08.1918
EIIEE
Funkenburg vd Blanka
DZB9383 black*24.11.1920
EIE
Simmenau v Leddy
DZB42115 black*17.11.1926
EIEI
Blankenburg vd Lux
DZB6560 black*25.08.1918
EIEII
Simmenau v Burschel
DZB6238 black*14.11.1915
EIEIE
Voss Asta
DZB6237 black*05.03.1915
EIEE
Röneckenstein v Lotte
DZB20691 black*18.02.1922
EIEEI
Finohöhe vd Alex
DZB8754 brown*25.03.1920
EIEEE
Wiesengrund v Dora
DZB8080 black*05.10.1920
EE
Hagenstolz v Bubine
DZB45845 black*15.10.1930
EEI
Rheintal v Eitel
DZB41539 black
EEII
Sporthof v Gerd
DZB30254 black*13.04.1924
EEIII
Spree vd Claus
DZB10037 black*17.04.1921
EEIIE
Sevira v Bona
DZB6286 black*04.04.1919
EEIE
Rheintal v Darling
DZB35477 black
-
-
EEE
Feengrund v Ursel
DZB44402 black
EEEI
Sigalsburg v Alto
DZB23417 black*24.03.1923
EEEII
Blankenburg vd Lux
DZB6560 black*25.08.1918
EEEIE
Röneckenstein v Lotte
DZB20691 black*18.02.1922
EEEE
Rödeltal v Fee
DZB25116 black*07.04.1923
EEEEI
Pleissenburg Jordihort vd Faust
DZB6644 black*14.04.1919
EEEEE
Rödeltal v Carla
DZB13049 black*19.09.1921
Copyright © 2007 www.dobermann-pedigrees.com