Dobermann Pedigrees
JACK V. WEINBERGE
DZB78237
24.04.1963
Male
Colour: Black
Breeder: E. Nagel-Schröter, Germany
 
© Dobermann Pedigrees - Finland
 JACK V. SPESSART
DZB77000
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 GOLDINE V. SPESSART
DZB75105
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 SANTA V. HANDRAGORE
DZB71910
 FAUN V. SPESSART
DZB64197
 DOBI V. NÖMMEGARTEN
DZB69681
 ELKE V. WEINBERGE
DZB76804
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BIANCA V. HEIMDALL-WÖLFL
DZB71094
 ASTOR V. GRAFENWINK
DZB58349
 CHERRY V. JOCHBERG
DZB52780
 ZUSSI V. BAYERNSTOLZ
DZB52560
 ELLI V. KARLSFELD
DZB63702
 AHMED V. NECKARSTOLZ
DZB59147
 ASTA V. KARLSFELD
DZB70387

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

Weinberge v Jack DZB78237 black*24.04.1963

Weinberge v Jack 
DZB78237 black*24.04.1963

Spessart v Jack 
DZB77000 black*06.01.1960
II 
Fürstenfeld v Citto 
DZB76169 black*21.01.1958
III 
Hagenstolz v Lump 
DZB70473 black*30.01.1953
IIII 
Hagenfreund v Alf 
DZB48/905 black*09.06.1948
IIIII 
Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946
IIIIE 
Hagenstolz v Amsel 
DZB47/74 black*10.01.1947
IIIE 
Klockenhof v Dina 
DZB65348 black*03.02.1950
IIIEI 
Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946
IIIEE 
Hagenstolz v Addi 
DZB47/73 black*10.01.1947
IIE 
Felsingpass v Carmen 
DZB71553 black*06.03.1954
IIEI 
Naunhof v Igon 
DZB64406 black*23.08.1949
IIEII 
Haus Bormes v Amor 
DZB48/552 black*16.01.1948
IIEIE 
Sühtelner Höhen vd Gitta 
DZB58961 black*07.05.1947
IIEE 
Feldingpass v Hede 
DZB64415 brown*25.10.1949
IIEEI 
Rehwalde v Boris 
DZB58562 black*13.05.1947
IIEEE 
Satorioushof v Ada 
DZB59809 black*15.12.1947
IE 
Spessart v Goldine 
DZB75015 black*18.02.1956
IEI 
Naunhof v Igon 
DZB64406 black*23.08.1949
IEII 
Haus Bormes v Amor 
DZB48/552 black*16.01.1948
IEIII 
Geer vd Alf 
DZB57488 black*13.08.1946
IEIIE 
Minerva Addi 
DZB57393 black*12.07.1946
IEIE 
Sühtelner Höhen vd Gitta 
DZB58961 black*07.05.1947
IEIEI 
Rotbachtal v Dux (DZB53861) 
DZB53861 black*19.08.1941
IEIEE 
Andsbornquelle vd Christel 
DZB53603 black*22.02.1941
IEE 
Handragore vd Santa 
DZB71910 black*22.05.1954
IEEI 
Spessart v Faun 
DZB64197 brown*17.07.1949
IEEII 
Spessart v Alf 
DZB57199 *23.03.1946
IEEIE 
Riedgau v Ada 
DZB56171 *23.02.1944
IEEE 
Nömmegarten v Dobi 
DZB69681 black*14.03.1952
IEEEI 
Hallerberg v Dolf 
DZB63384 brown*07.05.1949
IEEEE 
Indian-Spring v Lenchen 
(Indian-Spring v Lenchen)

Weinberge v Elke (DZB76804) 
DZB76804 black*18.07.1959
EI 
Fürstenfeld v Citto 
DZB76169 black*21.01.1958
EII 
Hagenstolz v Lump 
DZB70473 black*30.01.1953
EIII 
Hagenfreund v Alf 
DZB48/905 black*09.06.1948
EIIII 
Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946
EIIIE 
Hagenstolz v Amsel 
DZB47/74 black*10.01.1947
EIIE 
Klockenhof v Dina 
DZB65348 black*03.02.1950
EIIEI 
Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946
EIIEE 
Hagenstolz v Addi 
DZB47/73 black*10.01.1947
EIE 
Felsingpass v Carmen 
DZB71553 black*06.03.1954
EIEI 
Naunhof v Igon 
DZB64406 black*23.08.1949
EIEII 
Haus Bormes v Amor 
DZB48/552 black*16.01.1948
EIEIE 
Sühtelner Höhen vd Gitta 
DZB58961 black*07.05.1947
EIEE 
Feldingpass v Hede 
DZB64415 brown*25.10.1949
EIEEI 
Rehwalde v Boris 
DZB58562 black*13.05.1947
EIEEE 
Satorioushof v Ada 
DZB59809 black*15.12.1947
EE 
Heimdal-Wölf v Bianka 
DZB71094 black*05.05.1953
EEI 
Grafenwink v Astor 
DZB58349 black*31.07.1946
EEII 
Jochberg v Cherry 
DZB52780 black
EEIII 
Millerhof v Astor 
DZB50893 black*29.02.1936
EEIIE 
Elias-Holl-Platz Lisl 
DZB49487 brown*08.04.1934
EEIE 
Bayernstolz v Zussi 
DZB52560 black*01.06.1938
EEIEI 
Bayernstolz v Varus 
DZB51953 black*27.05.1937
EEIEE 
Bayernstolz v Elli 
DZB47868 black*29.08.1932
EEE 
Karlsfeld v Elli 
DZB63702 black*05.07.1949
EEEI 
Neckarstolz v Ahmed 
DZB59147 brown*03.08.1947
EEEII 
Fürstenlager v Artus 
DZB52820 brown*10.02.1939
EEEIE 
Bad Heidelberg v Afra 
DZB57415 brown*22.04.1946
EEEE 
Karlsfeld v Asta 
DZB70387 *04.09.1946
EEEEI 
Adlersruhe vd Astor 
DZB52504 black*18.08.1938
EEEEE 
Wertachbrücke vd Wanda 
DZB60749 *1948
Copyright © 2006 Dobermann Pedigrees - Finland