Dobermann Pedigrees
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
3.2.1950
female
colour: black
breeder: A. Klocke, Germany
© Dobermann Pedigrees - Finland
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
MORITZ V. RÖDELTAL
AKCSBBA236946
GRETEL V. KLIENLESBERG
AKC A194838
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456 
KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456 
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009