Dobermann Pedigrees
ALF V. HAGENFREUND
DZB 48/905
9.6.1948
Male
Colour: Black
Breeder: O. Gehrmann, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 MORITZ V. RODELTAL
AKCSBBA236946
 GRETEL V. KLIENLESBERG
AKC A194838
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
 ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
ALF V. STEIGER
DZB52375 
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997 
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009
© Dobermann Pedigrees - Finland