Dobermann Pedigrees

CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
21.1.1958
Male
Colour: Black
Breeder: H. Palmer, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 ADDI MINERVA
DZB57393
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 DUX V. ROTBACHTAL
DZB53861
 CHRISTEL V.D. ANSBORNQUELLE
DZB53603
HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 PETER V. WIESENGRUND
DZB56348
 ELFE V. SIMBACH
DZB55634
 ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809
 ALF V. SPESSART
DZB57199
 OLLI V. FRIEDEWALD
DZB57181


Margaret Bastable with Citto v. Fürstenfeld

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009