Dobermann Pedigrees
KENYA V. BINSELBERG
DZB89462
3.9.1977
Female
Colour: Black
Breeder: G. Fisher, Zwinger vom Binselberg, Germany
 FERRY V. BINSELBERG
DZB86296
PRINS V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
  ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 ARABELLA V. FORELLENBÄCHLE
DZB79696
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 ASSI V. BINSELBERG
DZB82455
 BORIS V. HERKULES
DZB79680
 ARTUS V. HAGENSTOLZ
DZB78653
 DOLLI V. ANDREASSTIFT
DZB77485
 BELLA V. MUCKHENBACH
DZB81118
KANDY V. FÜRSTENFELD
DZB77703
 THEA V. NOTBURGATAL
DZB79452
 ESTA V. HERRNBERG
DZB85907
 NERO V. BEELEN
DZB84151
FLINT V. FORELL
DZB82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 EDDA V. HAGENSTERN
DZB82066
BONNI V. FORELL
DZB80937
DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 DIXI V.D. VESTE OTZBERG
DZB81638
  ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 ANJARA V.D. VESTE OTZBERG
DZB80182
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 ANKA V. EICHENHAIN
DZB78668

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009 
 
 

Binselberg v Kenya DZB89462 black*03.09.1977

Binselberg v Kenya 
DZB89462 black*03.09.1977

Binselberg v Ferry 
DZB86296 black*11.02.1975
II 
Forellenbächle v Prins 
DZB81444 black*11.01.1969
III 
Forellenbächle v Ali 
DZB79692 brown*15.02.1966
IIII 
Neroberg v Argus 
DZB77881 brown*27.05.1962
IIIII 
Bastershof v Lump 
DZB76420 black*09.10.1958
IIIIE 
Fürstenfeld v Gina 
DZB77129 black*01.05.1960
IIIE 
Eichenhain v Astrid 
DZB78671 black*30.03.1964
IIIEI 
Fürstenfeld v Jago 
DZB77551 black*12.06.1961
IIIEE
Forell v Hella 
DZB77433 black*25.02.1961
IIE 
Forellenbächle v Arabella 
DZB79696 brown*15.02.1966
IIEI 
Neroberg v Argus 
DZB77881 brown*27.05.1962
IIEII 
Bastershof v Lump 
DZB76420 black*09.10.1958
IIEIE 
Fürstenfeld v Gina 
DZB77129 black*01.05.1960
IIEE 
Eichenhain v Astrid 
DZB78671 black*30.03.1964
IIEEI 
Fürstenfeld v Jago 
DZB77551 black*12.06.1961
IIIEE
Forell v Hella 
DZB77433 black*25.02.1961
IE 
Binselberg v Assi 
DZB82455 black*26.05.1970
IEI 
Herkules v Boris 
DZB79680 black*28.01.1966
IEII 
Hagenstolz v Artus 
DZB78653 black*22.01.1964
IEIII 
Goldberg v Dirk 
DZB76137 black*10.01.1958
IEIIE 
Hagenstolz v Freya 
DZB76523 black*26.12.1958
IEIE 
Andreasstift v Dolli 
DZB77485 black*01.04.1961
IEIEI 
Germania Titus 
DZB76078 black*21.10.1957
IEIEE 
Moselland v Gilda 
DZB75731 black*10.05.1957
IEE 
Muckenbach v Bella 
DZB81118 black*01.07.1968
IEEI 
Fürstenfeld v Kandy 
DZB77703 black*01.01.1962
IEEII 
Fürstenfeld v Bordo 
DZB75537 black*07.12.1956
IEEIE 
Fürstenfeld v Citta 
DZB76173 black*21.01.1958
IEEE 
Notburgatal v Thea 
DZB79452 black*22.07.1965
IEEEI 
Fürstenfeld v Jago 
DZB77551 black*12.06.1961
IEEEE 
Notburgatal v Reni 
DZB77830 black*26.04.1952

Herrnberg v Esta 
DZB85907
EI 
Beelen v Nero 
DZB84151 brown*03.08.1972
EII 
Forell v Flint 
DZB82339 black*07.04.1970
EIII 
Forell v Chico 
DZB81130 black*01.07.1968
EIIII 
Forell v Odin 
DZB77769 black*22.04.1964
EIIIE 
Germania Cita 
DZB77767 brown*28.02.1962
EIIE 
Romberg v Kira 
DZB78325 black*12.05.1963
EIIEI 
Dornberg v Bingo 
DZB71115 brown*24.05.1953
EIIEE 
Romberg v Ilka 
DZB76897 black*20.10.1959
EIE 
Hagenstern v Edda 
DZB82066 black*05.12.1969
EIEI 
Forell v Bonni 
DZB80937 brown*5.4.1968
EIEII 
Fürstenfeld v Vello 
DZB79814 black*20.4.1966
EIEIE 
Romberg v Kira 
DZB78325 black*12.05.1963
EIEE 
Eichenhain v Dona 
DZB80245 black*13.04.1967
EIEEI 
Forell v Rondo 
DZB79038 black*26.01.1965
IIIEE
Forell v Hella 
DZB77433 black*25.02.1961
EE 
Veste Otzberg vd Dixi 
DZB81638 black*03.05.1969
EEI 
Forellenbächle v Ali 
DZB79692 brown*15.02.1966
EEII 
Neroberg v Argus 
DZB77881 brown*27.05.1962
EEIII 
Bastershof v Lump 
DZB76420 black*09.10.1958
EEIIE 
Fürstenfeld v Gina 
DZB77129 black*01.05.1960
EEIE 
Eichenhain v Astrid 
DZB78671 black*30.03.1964
EEIEI 
Fürstenfeld v Jago 
DZB77551 black*12.06.1961
IIIEE
Forell v Hella 
DZB77433 black*25.02.1961
EEE 
Veste Otzberg vd Anjara 
DZB80182 black*10.03.1967
EEEI 
Forell v Rondo 
DZB79038 black*26.01.1965
EEEII 
Fayette Corner of Arco 
ÖHZBDP7759 black*11.05.1960
EEEIE 
Germania Cita 
DZB77767 brown*28.02.1962
EEEE 
Eichenhain v Anka 
DZB78668 black*30.03.1964
EEEEI 
Fürstenfeld v Jago 
DZB77551 black*12.06.1961
IIIEE
Forell v Hella 
DZB77433 black*25.02.1961