DIXI V.D. VESTE OTZBERG
DZB81638
3.5.1969
Female
Colour:
Breeder: J. Bäcker, Germany
 
 
 ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 LUMP V. BASTERSHOF
DZB76420
 GRAF V.D. NORDBURG
DZB71650
 CRITTA V. OSTERTOR
 GINA V. FÜRSTENFELD
DZB77129
 CITTO V. FÜRSTENFELD
SFDZB76169
 ASSI V. GOLINKA
DZB71512
ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
VILJA GERMANIA
DZB76655
 ANJARA V.D. VESTE OTZBERG
DZB80182
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 ARCO OF FAYETTE CORNER
ÖHZB DP 7759
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 PEGGY V. HUNGLBRUNN
ÖHZB DP 7758
 CITA GERMANIA
DZB77767
  CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
RENI GERMANIA
DZB74717
 ANKA V. EICHENHAIN
DZB78668
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
  CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
VILJA GERMANIA
DZB76655

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


http://www.sunpoint.net/~doberman