Dobermann Pedigrees
ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
27.5.1962
 Male
Colour: Brown
 Breeder: W. Beyler, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
LUMP V. BASTERSHOF
DZB76420
GRAF V.D. NORDBURG
DZB71650
CARLO V.D. NORDBURG
DZB69041
 CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB 47/288
 BELLA V.D. NORDBURG
DZB
 DOLLY V.D. NORDBURG
DZB69206
 *
 *
 BRITTA V. OSTERTOR
DZB74011
 BLITZ V. SCHNEEWITSHENWEG
DZB70195
 CÄSAR V.KLOCKENHOF
DZB63047 
 DINA V. OESTERRIED
DZB48/949
 CHRISTEL V. SALZESTADT
DZB64025
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ASTA V. STRUTHIO
DPZ47/206
GINA V. FÜRSTENFELD
DZB77129
 CITTO V. FÜRSTENFELD
SFDZB76169
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 ASSI V. GOLINKA
DZB71512
 BRUNO V. MÜHLBERG
DZB59602
 TROLL V. SANDBERG
DZB53851
 ASTA V. NIZZATAL
DZB56270
 ASTA V. BIEBERTAL
DZB65723
 BORDO V. NIZZATAL
DZB57264
 ELFE V. NOTBURGATAL
DZB58517

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939* 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009