Dobermann Pedigrees
LAMJA V. ZWINFRIED
DZB51042
15.5.1936
Female
Colour: Brown
Breeder: M. Friedland, Germany
 
© Dobermann Pedigrees - Finland
BELLO V.D. DORNBURG
DZB46590
 ASSO V. CUNERSTEIN
DZB40562
 DÄMON V. PARTHEGRUND
DZB32626
ARNO ORTNER
DZB20479
 ARNO V. ALTMANNSDORF
DZB
 NORA V. GRINZING
DZB
 CLEOPATRA V. AUENSEE
DZB21230
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 ANGOLA V. AUENSEE
DZB13969
 CITY V. ROYAL
DZB33635
 ASTOR V SCHWALBENNEST
DZB20963
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 DESI V. ATLANIC
DZB11987
 GERDA V.D. WIESENGRUND
DZB14355
PRINZ CARLO V.D. KONINGSTAD
DZB9853
 BRUNHILDE V. WIESENGRUND
DZB6607
 BELLA V. ROST
DZB45710
 LORD V.D. KUNITZBURG
DZB39246
 LUX IV V. ILM-ATHEN
DZB29237
ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 SUSE V. ILM-ATHEN
DZB1460
 HOLDE V.D. ECKARDTSBURG
DZB20138
 BANJO V.D. GOLDEN HÖHE
DZB6819
 DOLLY V.D. ECKARDSBURG
DZB11483
 ANNI V.D. KUNITZBURG
DZB42470
 RAPPO V. ILM-ATHEN
Not.Reg.
 RAPPO V.D. BLANKENBURG
DZB6335
 MONI V. ILM-ATHEN
Not.Reg.
 HOLDE V.D. ECKARDTSBURG
DZB20138
 BANJO V.D. GOLDEN HÖHE
DZB6819
 DOLLY V.D. ECKARDSBURG
DZB11483
KÄKE V. ZWINGFRIED
DZB47439
 REX V. NUSSBERG
DZB46128
 ARI V. WOLFSGRUND
DZB41374
 BOB V. HILDENHOF
DZB37822
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 RUTH V. MARYLAND
DZB14998
 EDDA V. GRÖNLAND
DZB36749
 MORITZ V. BLANKENFELD
DZB15057
 CORDUNLA V.D. ECKHARDSBURG
DZB7799
 GUSTEL V. KOHLENHOF
DZB40724
 LIDO V. OSTERSEE
DZB7893
 WALDO GLÜCK AUF PENZBERG
DZB5876
 BLANKA V. OSTERSEE
DZB6096
 LOTTI V.D. MOHRENHÖHE
DZB33685
 BALDUR V.D. FINOHÖHE
DZB6096
 ANNY V. STEIGERWALD
DZB8029
 HUMMEL V. ZWINGFRIED
DZB42773
 ARNFRIED V.D. INNAU
DZB24526
 DOMINO V.D. ALEXANDERHÖHE
DZB15767
 FALKO V.D. STERNALLEE
DZB7659
 HELLA KLETT
DZB8168
 ADELE V.D. ROTT
DZB11619
 HALLO V. ROTTAL
DZB7520
 DOHLE V. ROTTAL
DZB6358
 LINTA V.D. CYRIAKSBURG
DZB25788
 HAROLD ORTRECHT V. NIBELUNGENHORT
DZB6269
 ASTOR V.D. RESIDENZ
DZB6119
 BETTY NANTHILD  V. NIBELUNGENHORT
DZB6268
 BERNA V. ROTTAL
DZB6350
 SALTO V. ROTTAL
DZB6186
 GRETE RINK
DZB6192

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009