Dobermann Pedigrees

PRINZ CARLO V.D. KONINGSTAD
DZB9853
AKC 365521
2.4.1919
male
colour: black
breeder: C.L Akkeren, Holland
© Dobermann Pedigrees
AJAX V. GRAMMONT
DZB 9311
RIVALS ADONIS
NHSB 23500
FERNANDO V. MERSEBURG
DZB 3662
 MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
 ADELGUNDE V. TREUHORT
 HELGA V. JÄGERHOF
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 UNDINE V. GRAMMONT
DZB 8901
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 CARMEN V. KRAICHGAU
DZB3814
 SEPP V. KRAICHGAU
DZB1452
 HELLA V. ROSENHAIN
WALTRAUTE V. GRAMMONT
NHSB 24939
 TROLL V.ALBTAL
DZ2411
 RINO V.D. RÖMERSCHANZ
DZ1908
 SEPP V. KRAICHGAU
DZB1452
 GRÄFIN HELLA V.D. RÖMERSCHANZ
 HELLA V. PFINZGAU
 LORD V. RIED
DZB 249
 NELLY V. PFINZGAU
SELMA V. JÄGERHOF
DZB 4284
(THEA V. JÄGERHOF) ?
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
 LOTTE V. ILM-ATHEN
 MEDEA V. JÄERHOF
 MARKO V. LUTZELLINDEN
PRINZESSIN JULIANA V. JÄGERHOF

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009