Dobermann Pedigrees
PICADOR AASE
N02872/76
3.12.1975
Female
Colour: Black
Breeder: Wera & Rodi Hubenthal, Norway
 PANCO V. HAGENSTERN
N12225/74
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
  HELLA V. FORELL
DZB77433
 ANUSCHKA BRYANSDOTTER
S 41039/71
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GUNTHERSFORST VERONICA
S120849/69
 ZAR V. FORELL
DZB80374
SF09700/68
 GUNTHERSFORST NANCY
SF15281/67
 BRYANSTAM'S FEMELLE FEE
S49079/72
 GIDO V. HAGENSTERN
S07765/72
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 GRAVIN-GRAZIE
SF10914/70
 BRYAN V. FORELL
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 ASSY V. EICHENHAIN
DZB78670
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009 
 

Picador Aase N02872/76 black*03.12.1975

Picador Aase
N02872/76 black*03.12.1975
I
Hagenstern v Panco
DZB85233 black*25.11.1973
II
Hagenstern v Jürgen
DZB83285 black*08.05.1971
III
Forell v Bonni
DZB80937 brown*5.4.1968
IIII
Fürstenfeld v Vello
DZB79814 black*20.4.1966
IIIII
Fürstenfeld v Bordo
DZB75537 black*07.12.1956
IIIIE
Fürstenfeld v Citta
DZB76173 black*21.01.1958
IIIE
Romberg v Kira
DZB78325 black*12.05.1963
IIIEI
Dornberg v Bingo
DZB71115 brown*24.05.1953
IIIEE
Romberg v Ilka
DZB76897 black*20.10.1959
IIE
Eichenhain v Dona
DZB80245 black*13.04.1967
IIEI
Forell v Rondo
DZB79038 black*26.01.1965
IIEII
Fayette Corner of Arco
ÖHZBDP7759 black*11.05.1960
IIEIE
Germania Cita
DZB77767 brown*28.02.1962
IIEE
Forell v Hella
DZB77433 black*25.02.1961
IIEEI
Dornberg v Bingo
DZB71115 brown*24.05.1953
IIEEE
Germania Vilja
DZB76656 black*17.05.1959
IE
Anuschka Bryansdotter
S41039/71 *11.07.1971
IEI
Forell v Bryan
DZB80934 black*05.04.1968
IEII
Fürstenfeld v Vello
DZB79814 black*20.4.1966
IEIII
Fürstenfeld v Bordo
DZB75537 black*07.12.1956
IEIIE
Fürstenfeld v Citta
DZB76173 black*21.01.1958
IEIE
Romberg v Kira
DZB78325 black*12.05.1963
IEIEI
Dornberg v Bingo
DZB71115 brown*24.05.1953
IEIEE
Romberg v Ilka
DZB76897 black*20.10.1959
IEE
Gunthersforst Veronica
S120849/69 black*24.09.1969
IEEI
Forell v Zar
DZB80374 black*14.05.1967
IEEII
Forell v Odin
DZB77769 black*22.04.1964
IEEIE
Germania Cita
DZB77767 brown*28.02.1962
IEEE
Gunthersforst Nancy
SF15281/67 black*04.07.1967
IEEEI
Fayette Corner of Cliff
ÖHZB DP 78711 black*03.04.1964
IEEEE
Neerlands Stam v Gravin Anka
NHSB315130 blue*14.08.1963
E
BryanStam's Femelle Fee
S49079/72 black*24.07.1972
EI
Hagenstern v Gido
DZB82771 brown*28.10.1970
EII
Forell v Bonni
DZB80937 brown*5.4.1968
EIII
Fürstenfeld v Vello
DZB79814 black*20.4.1966
EIIII
Fürstenfeld v Bordo
DZB75537 black*07.12.1956
EIIIE
Fürstenfeld v Citta
DZB76173 black*21.01.1958
EIIE
Romberg v Kira
DZB78325 black*12.05.1963
EIIEI
Dornberg v Bingo
DZB71115 brown*24.05.1953
EIIEE
Romberg v Ilka
DZB76897 black*20.10.1959
EIE
Eichenhain v Dona
DZB80245 black*13.04.1967
EIEI
Forell v Rondo
DZB79038 black*26.01.1965
EIEII
Fayette Corner of Arco
ÖHZBDP7759 black*11.05.1960
EIEIE
Germania Cita
DZB77767 brown*28.02.1962
EIEE
Forell v Hella
DZB77433 black*25.02.1961
EIEEI
Dornberg v Bingo
DZB71115 brown*24.05.1953
EIEEE
Germania Vilja
DZB76656 black*17.05.1959
EE
Gravin Grazie
SF10914/70 black*02.03.1970
EEI
Forell v Bryan
DZB80934 black*05.04.1968
EEII
Fürstenfeld v Vello
DZB79814 black*20.4.1966
EEIII
Fürstenfeld v Bordo
DZB75537 black*07.12.1956
EEIIE
Fürstenfeld v Citta
DZB76173 black*21.01.1958
EEIE
Romberg v Kira
DZB78325 black*12.05.1963
EEIEI
Dornberg v Bingo
DZB71115 brown*24.05.1953
EEIEE
Romberg v Ilka
DZB76897 black*20.10.1959
EEE
Eichenhain v Assy
DZB78670 black*30.03.1964
EEEI
Fürstenfeld v Jago
DZB77551 black*12.06.1961
EEEII
Fürstenfeld v Bordo
DZB75537 black*07.12.1956
EEEIE
Felsingpass v Carmen
DZB71553 black*06.03.1954
EEEE
Forell v Hella
DZB77433 black*25.02.1961
EEEEI
Dornberg v Bingo
DZB71115 brown*24.05.1953
EEEEE
Germania Vilja
DZB76656 black*17.05.1959