Dobermann Pedigrees

JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
12.6.1961
male
colour: black
breeder: H. Palmer, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
  NORD GERMANIA
DZB69617
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
  EDDA V.D. NORDBURG
DZB70222
 BORDO V. ANGELBURG
DZB65323
 ANITA V SUNDERKAMP
DZB48/747
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 ADDI MINERVA
DZB57393
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 DUX V. ROTBACHTAL
DZB53861
CHRISTEL V.D. ANSBORNQUELLE
DZB53603
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 PETER V. WIESENGRUND
DZB56348
 ELFE V. SIMBACH
DZB55634
 ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809
 ALF V. SPESSART
DZB57199
 OLLI V. FRIEDEWALD
DZB57181
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009