Dobermann Pedigrees
TANKO V. STEIGERWALD
DZB53763
28.5.1941
 Male
Colour: Brown
 Breeder: H. Herzog, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
 ERKO V. HALLERBERG
DZB52656
 ASTOR V. MILLERHOF
DZB50893
 KLAUS V. BAYERNSTOLZ
DZB49821
 JOCKEL V. BURGUND
AKCSBA038662
 ELLI V. BAYERNSTOLZ
DZB47868
 ASTA V. SAILERHAUS
DZB49020
 ASSO V. MEMMIGER MAU
DZB47483
 ANGAR V. AUGUSTENBERG
DZB45586
 AZONE
DZB48584
 MUCK V. BRUNIA
DZB44392
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 BARKA V.D. AUE
DZB45888
 REX V. TONNA
DZB40311
 MIA V. ELSTERSTRAND
DZB42612
 GOLDI V. BURGBERG
DZB53025
 ALFONS V. BENNEWITZ
DZB52006
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 BARONESSE V.D. STURMHÖHE
DZB47471
 MORITZ V. ILM ATHEN
DZB40832
 CARMEN V. FALKENSEE
DZB42870
 ISSI HEINRICH
DZB48388
 EDEL V.D. BARBAROSSAHÖHLE
DZB39789
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 DILLY V. STOLZENBER
DZB21455
 HELLA
 *
 *

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/