Dobermann Pedigrees
XAVER V.D. SPREE
DZB73908
Born:
 Male
Colour:
 Breeder: W. Utecht, Germany
 AXEL V. PAPEN HALL
DZB71715
 PITT V.D. HEIMAT
DZB70034
 FLOTT V. HEINICHSBURG
DZB56665
 HASSO V.D. NECKARSTRASSE
DZB53959
 CARMEN V. HEINICHSBURG
DZB53070
 BLONDI V.D. HEIMAT
DZB56100
 TELL V. HASENHEIDENBERG
DZB53211
 HELLA V.D. NECKARSTRASSE
DZB53964
 ELS V. MÖLLENSEE
DZB67991
 FERRY V. HEINICHSBURG
DZB56666
 HASSO V.D. NECKARSTRASSE
DZB53959
 CARMEN V. HEINICHSBURG
DZB53070
 ELLEN V.D. ABTEI
DZB56784
 AJAX V. BUCHHOLZERWEG
DZB54588
 OLYMPIA V. BURGUND
DZB52285
 ASTRID V.D. LÄUBERGEN
DZB72338
 ARNO V. RAFFTURM
DZB58314
 GARANT V. HÜHNERHOF
DZB55396
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 FEE V.D. BÖTELSBURG
DZB53405
 DOLLY V.D. NYMPHENBURG
DZB58313
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 ASTRA V.D. NYMPHENBURG
DZB53375
 CHAMI V. HASENSTRAND
(CHANI V. HAVELSTRAND)
DZB67243
 ALF V. GABELBACH
DZB59166
 AJAX V.D. MÜHLSTEGE
DZB55976
 GUSSI V. SÜDHARZ
DZB56917
 AFRA V. SCHENKENHOF
DZB61010
 TANKO V. STEIGERWALD
DZB53763
 ASTRID V. EICHENBERG
DZB57158

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009