Dobermann Pedigrees
ALEX V. DENZENBERG
DZB69427
1952
Male
Colour: Black
Breeder: J. Sieberg, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees http://koti.mbnet.fi/dob/
 ARKO V. BURGFRIEDEN
DZB65474
 IKOS V. FRIEDEWALD
DZB55956
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 FESTA V. FRIEDEWALD
DZB54???
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 GOLDELSE V. RAUFELSEN
DZB52830
 ASTA KAMPS
DZB65342
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 CILLY V. FÜRSTENLAGER
DZB53758
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 FREYA V. PFEDDERSHEIM
DZB52614
 FLORA V. GÄU
DZB64849
 DICKY V. BAD HEIDELBERG
DZB58092
 NERO V. GLASHOF
DZB56450
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
 KITTY/KITT V. GLASHOF
DZB53353
 WERA V. BAD HEIDELBERG
DZB55647
HELIOS V. PFEDDERSHEIM
DZB53829
(black*11.7.1941)
RITA V. BAD HEIDELBERG
DZB51585
(black*28.4.1937)
 HAIDI V.D. NECKARTRASSE
DZB539??
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
 FREYA V. RAUFELSEN
DZB514??
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DZB49753
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/