Dobermann Pedigrees
ASTA KAMPS
DZB65342
3/1947
Female
Colour: Black
Breeder: Kamps, Germany
A&K, Helsinki, Finland
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591 
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 EGON V. LUDWIGSBURG
DZB45694
 HELLA V. TANNENHAUS 
DZB43824
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
 ASTA BOHN
DZB43499
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
 FRÄNZI V.D. HALTENKLINDE
 CILLY V. FÜRSTENLAGER
DZB53758
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
(black*2.3.1935)
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
(24.7.1929*black)
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
(8.2.1931*black)
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845 
 FREYA V. PFEDDERSHEIM
DZB52614
 ASTOR V. MILLERHOF
DZB50893
 KLAUS V. BAYERNSTOLZ
 ASTA V. SAILERHAUS
 BLANKA V. PFEDDERSHEIM
DZB51016
 HELGI V. BAYERNSTOLZ
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/